Địa chỉ: TT21, số nhà 17, khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại:  
Fax: 01683.103.005 
Email:duonggiaglass@gmail.com